28. 5. 2021

Noc kostelů

Již potřinácté se poslední květnový pátek uskuteční v České republice Noc kostelů. Nápad pozvat v neobvyklou hodinu do kostela kohokoliv, zejména ty lidi, kteří se ostýchají přijít na bohoslužbu anebo pro které chrám či modlitebna představují striktně církevní prostory, vznikl v roce 2005 v Rakousku a už následujícího roku překročil české, resp. moravské hranice, když se k otevřeným kostelům v sousední zemi přidalo i několik farností v brněnské diecézi. Celý večer zahájí zvuk zvonů, které mají obyvatelstvu připomenout nejen skutečnost, že křesťanství do naší kultury a do našeho prostředí patří, ale především to, že zvony byly (a mnohde pořád jsou) nástrojem, upozorňujícím na významné slavnostní události, ale i na blížící se nebezpečí či pohromu, jakož i doprovodem člověka při jeho narození, resp. křtu, při jeho pravidelných setkáváních při bohoslužbách, a také při jeho poslední cestě na hřbitov. V pátek 28. května 2021 bude od 17:00 otevřený i náš kostel sv. Gotharda, a to až do 22:00.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.