31. 12. 2023

Obnovení manželských slibů

Proběhne při každé mši svaté na svátek Svaté Rodiny v neděli 31. prosince 2023, tj. v 9:00 anebo v 10:30

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.