2. 6. 2023

Noc kostelů ve znamení umění

Letošní Noc kostelů u sv. Gotharda nabízí kromě mše svaté v 17:30 hod podrobný výklad o historii a architektuře kostela (18:30) prezetovaný p. Josefem Datlem. Následují čtyři zajímavé umělecké prezentace, připravené našimi farníky (19:00-23:00). Dozvíme se, jak se tvoří ikony, jaký byl vliv křesťastnství na tvorbu malířky a sochařky Věry Novákové, ve třetí přednášce jak je zpracováváno ve výtvarných dílech téma Ježíšova Křtu. A konečně proč nábožensky motivované malby Caravaggia vyvolaly ve své době nejeden skandál.
Jste srdečně zváni!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.