26. 5. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ
Exodus, kapitoly 20–23
Žádné téma pravděpodobně nevyvolá v dnešní společnosti tolik diskuse jako právě nutnost, potřebnost, nebo dokonce závaznost
nějakých předpisů a norem. Svědčí o tom mj.
i existence několika stupňů soudů, přičemž
se od jednoho odvolává k druhému a vyššímu,
přičemž se nejednou stává, že se jejich rozhodnutí v téže věci od sebe výrazně liší a vzájemně ruší. Jak je tomu v případě Božích přikázání a kdo měl kdysi a kdo dnes pravomoc
je vykládat a převádět do praktického života?
I o tom může být toto biblické sdílení.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.