2. 1. 2022

Druhá neděle po Narození Páně - Tříkrálová sbírka

V neděli 2. 1. 2022 je opět zasvěcený den. Mše svaté se konají v obvyklých časech - od 9:00 hod a od 10:30 hod.
Začíná Tříkrálová sbírka.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.