11. 8. 2019

Příprava k biřmování

Po mši svaté pokračuje příprava letošních biřmovanců - svátost biřmování přijde do farnosti udělit biskup V. Malý v neděli 20. října 2019.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.