17. 6. 2020

Biblický večer

SVÁTEK VELIKONOČNÍHO BERÁNKA

Beránek ať je bez vady, starý jeden rok, sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě jeho veřeje i příčný trám nad nimi v domech, kde ho budou jíst.

Exodus 12,1-36

V té samé noci se stane událost se dvěma zcela odlišnými dopady. Na jedné straně tragédie v podobě mrtvých prvorozenců v egyptských rodinách, na straně druhé smrtí nedotčená komunita věřících Hebrejů. Mrtvý faraonův syn je ránou, kterou pocítí celý egyptský národ – přichází o následníka trůnu, o pokračovatele božského rodu a jejich víra v moc božstev se zatřese v základech. Naopak, bezvadný roční beránek, který je v plné připravenosti být užitečným a plodit nové ovce, umírá místo hebrejských prvorozených synů, ba dokonce místo celého izraelského lidu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.