7. 2. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se spolu v kostele při tzv. prosebných dnech. Žehnalo se mladé víno, ale i stáje a dobytek. Společnou modlitbou začínali žáci a studenti nejen každý školní rok, ale dokonce každé školní vyučování. V Bubenči je na začátku každého měsíce v první pátek v 17 hodin na půl hodinu vystavena Eucharistie, před níž může kdokoli přijít, posedět, pokleknout a předložit cokoli ve svém srdci Ježíšovi k požehnání.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.