11. 9. 2022

Žehnání automobilů

V neděli v 10 hodin (tzn. po první mši svaté) bude otec Miloš Szabo žehnat automobily, které ještě nebyly požehnané: přistavte je prosím co nejblíže ke kostelu na parkoviště anebo naproti kostelu v Českomalínské ulici.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.