14. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na ostrovech žije přibližně 1500 rastafariánů a asi 200 muslimů, kteří se občas potýkají s nepřátelskými postoji od ostatních obyvatel.
Modleme se za nalezení rovnováhy mezi šířením a hájením vlastní víry a tolerancí k jiným přesvědčením a náboženstvím.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.