3. 2. 2019

Svatoblažejské požehnání

Jedno z mála tradičních požehnání, které i po liturgické reformě druhého vatikánského koncilu zůstalo jako alternativa ke společnému požehnání na závěr mše: kněz se zkříženými svícemi uděluje jednotlivcům osobní požehnání, když se nad nimi modlí exorciční modlitbu, v níž Boha prosí o ochranu dotyčného před vším zlým na těle i na duši. Po obou mších svatých místo podané ruky bude kněz udělovat toto individuální požehnání všem, kteří o něj budou stát a vystojí si "frontu". Aby toto požehnání bylo osobní, kdo bude chtít, může se po přistoupení ke knězi představit křestním jménem, abych ho pak při modlitbě mohl vyslovit.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.