16. 3. 2019

Pěší pouť do Hájku

Není to jen vycházka do přírody ani pouhá společná modlitba – společné překonávání překážek během 16 km poutě, nějaké postní předsevzetí i několik minut mlčení: možná i vy máte za co Bohu děkovat nebo ho za co odprosit. Putování po původní poutní cestě z Prahy do Hájku začíná v 7:50 hodin u bývalé strahovské brány na Pohořelci.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.