5. 3. 2022

Sobotní jarní brigáda

V sobotu 5. března od 9:00 hod bychom chtěli uklidit kostelní i farní zahradu, okna na faře, ale i vyčistit půdu a věž kostela! Velmi prosíme o pomoc při velké jarní brigádě.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.