17. 10. 2021

Tichá mše 9:00

V neděli od 9:00 proběhne mše svatá tichá (bez zpěvu a varhan). Pouze pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou přijít na společnou mši v 10:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.