15. 11. 2020

Streamovaná mše svatá

V 9 hodin se spojte s otcem Milošem a několika farníky v kostele sv. Gotharda a pokusme se spolu vytvořit nedělní společenství víry, naděje a lásky.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.