2. 2. 2020

Uvedení Páně do chrámu

Na mši v 10.30 budou požehnány křestní svíčky dětem, které půjdou letos k prvnímu sv. přijímání.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.