13. 6. 2021

Setkání vedoucích

Po roce se opět schází vedoucí jednotlivých farních
aktivit. Zatímco v loňském roce jsme si na setkání
pouze povzdechli, že některé aktivity se načas zastavily anebo přerušily, letošní bilance bude trochu
smutnější: mnohé aktivity se už nemohly nejen naplno rozjet, ale některé z nich dokonce ani zahájit
svou činnost. Někteří vedoucí se odstěhovali, další
vyhořeli, jiní si našli jinou farnost, u většiny se projevuje únava až vyčerpání. Přesto si každý z nich zaslouží uznání a poděkování. Je jedno, že třeba náboženství se konalo každý týden, maminky s dětmi se
sešly pokaždé, když to bylo možné, zatímco chlapi
v uplynulém roce nestihli ani jednu pánskou jízdu.
Je to – anebo spíše asi mělo by být – jako v evangeliu
o dělnících na vinici: na závěr dne si každý zaslouží
odměnu. I když se to někomu bude zdát být nespravedlivé. V neděli 13. června v 17 hodin se sejdeme na
faře, abychom se vzájemně povzbudili.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.