12. 1. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi zahájením života s Bohem, eucharistie tento život pravidelně posiluje a biřmování dává zvláštní sílu pro situace, kdy je potřebné obstát ve víře i v těžkých situacích. Proto se doporučuje, aby biřmování přijímali teprve ti, kteří již dosáhli věku rozlišování. Donedávna to bylo zhruba ve 14 letech, kdy se mladí lidé rozhodovali pro své celoživotní povolání, dnes je to spíše kolem 18. roku. Pokud jste zatím biřmování nepřijali, přijďte na první setkání v neděli odpoledne v 15 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.