19. 4. 2023

Biblický večer

171. ČISTOTA KOMUNITY
Numeri, kap. 5

Bůh není takový, jak v něho věří pohané, totiž vzdálený od všeho stvořeného včetně lidí natolik, že člověk nemá šanci se s ním setkat ani poznat Jeho vůli. Naopak, Bůh se člověku laskavě nechává poznat a sděluje mu, že zůstává s ním i na jeho životní cestě. Právě proto má člověk usilovat o to, aby přetrvával v kultické čistotě: pravidla čistého a nečistého člověka z předchozí knihy Leviticus se nyní dostávají do praxe. Bible neřeší, kde přesně mají tito lidé být, když se musí na čas, v němž je jejich nečistota zpozorována a deklarovaná, vzdálit od tábora. Tyto otázky byly patrně lidu natolik známé, že nebylo zapotřebí je ještě popisovat. To, čemu se však tato kapitola nevyhýbá a co udeří do očí, je požadavek, aby se po skončení doby očišťování tento člověk přišel očistit před Hospodina. Ten se však nacházel uprostřed tábora, takže tato osoba nutně musela projít celým táborem, čímž ho znečistila. Vše, co člen vyvoleného lidu dělá, není tedy pouze jeho osobní věcí, ale zasahuje i zbytek komunity.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.