30. 9. 2023

Náhradníci do Paříže, hlaste se

Na společný týden v Paříži (18.-24. srpna 2024) se přihlásilo 32 farníků, další podrobnosti dostali emailem. Pokud by někdo měl chuť stát se náhradníkem pro případ něčího vypadnutí, ať napíše na farní emailovou adresu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.