23. 9. 2020

Maminky už o něco dříve

Po domluvě maminek se jejich setkání na bubenečské faře začíná o něco dříve než obvykle - fara bude pro ně k dispozici již od 9 hodin, tedy hned poté, co předají své ratolesti paní učitelkám a vychovatelkám v jesličkách či ve školce.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.