31. 1. 2024

Biblický večer

190. NOVÉ SČÍTÁNÍ LIDU A DCERY IZRAELSKÉ

Numeri, kap. 26–27,11

Zatímco první sčítání lidu, popsané v kapitole 1 a 3 knihy Numeri, se konalo před odchodem od hory Sinaj, druhé sčítání, popsané v této kapitole, je provedeno na začátku obsazování nové vlasti. Není to náhoda a nejde pouze o seznam jmen. Početně je výsledek sčítání obdobný jako v prvním případě, už na první pohled je ale patrné, že kromě Kaleba a Jozua ostatní velitelé jmenovaní v prvním sčítání nejsou naživu. Během putování pouští došlo k úplné výměně generace a do Kanaánu má vstoupit nový lid. Tím, že jsou opět zvlášť sečteny jednotlivé kmeny, je však naznačeno, že i tento lid má pokračovat v tom, co slíbili jejich otcové, když vycházeli z Egypta.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.