6. 1. 2019

Tři králové

Při obou mších bude žehnána voda, křída a kadidlo a po nich je možné nechat si požehnat zlaté nebo jiné náboženské předměty.
Při druhé mši v 10:30 budou křtiny Jana Žďárka.
Po obou mších proběhne Tříkrálová sbírka.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.