18. 4. 2019

Není ranní mše

Koná se pouze Missa chrismatis se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9.30 hodin. Doporučujeme nechat si časovou rezervu s ohledem na kontroly na Hradě.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.