13. 4. 2022

Škaredá středa - mše svatá v 17:30

Velikonoce - největší křesťanské svátky - budeme letos po dvou letech "covidových omezených Velikonoc" bez jakéhokoli omezení! Zkusme pojmout celý svatý týden (od Květné neděle do Božího hodu velikonočního) jako poděkování i jako prosbu k Pánu Bohu. Zkusit prožít svatý týden opravdu více s Bohem, více v kostele a více s modlitbou.
Středa 13.4. mše svatá v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.