5. 1. 2022

Biblický večer

128. PŘÍPRAVA STAVBY SVATYNĚ
Exodus 35,1–35

Může nás překvapit, že Bohu tak moc záleží na detailech, zejména v situacích, které mají k ideálu daleko. Lid dostává pokyny ohledně vybudování svatyně na poušti, a i když patrně k její realizaci dojde teprve po usazení se v Kenaanu, žádné Boží slovo nesmí zůstat pozměněno a přizpůsobeno člověku. To člověk se má přizpůsobovat Bohu. To není problém jen naší doby, to bylo problémem vždy. A tak opakování toho, jak si představuje Bůh náš svět a náš život, je stále důležité. Stejně jako fakt, že naše snažení bude požehnané pouze tehdy, když bude On uprostřed nás.


Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.