11. 6. 2021

Nejsvětější srdce Ježíšovo

S úctou k Ježíšovu lidskému srdci jako symbolu nezměrné lásky jsou spojena jména dvou světců. Jan
Eudes byl francouzský kněz, který zemřel v roce
1680 a jenž se celý svůj život snažil šířit myšlenku
odpouštějícího Krista, který nepřišel odsoudit žádného hříšníka, ale který na něho čeká ve svátosti
smíření a na jeho vyznání, aby mu mohl odpustit.
Tím hříšníkem je každý z nás a těmi hříchy každé
provinění proti Božímu řádu. Svatá Markéta Maria
Alacoque pocházela rovněž z Francie a v klášteře
Paray-le-Monial mívala vidění, v nichž poznávala
bolest, jakou způsobuje lidský hřích Ježíšovi, jakož
i lásku, s jakou jeho Srdce tento hřích odpouští. Zemřela v roce 1690. Trvalo téměř 200 let, než papež
Pius IX. roku 1856 vyslyšel naléhavou prosbu obou
světců a v církvi zavedl svátek Nejsvětějšího Srdce,
jenž se dnes slaví druhý pátek po Seslání Ducha
Svatého.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.