22. 1. 2024

Týden za jednotu křesťanů

3. Týden 18.-25. ledna je v našich zemích týdnem modliteb a obětí za sjednocení křesťanů; je na každém z nás, jak a co děláme (nejen zda chceme) pro tuto jednotu. Hledejme sami i společně, jak k tomu můžeme přispět.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.