12. 1. 2020

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě proto se vyžaduje, aby se o křtu domluvili nejen oba rodiče (i když jeden z nich je nepokřtěný nebo nevěřící), ale aby se setkali s knězem, který jim dítě bude křtít a případně i s dalšími páry, které budou spolu s nimi v naší farnosti děti vést k Bohu. Na přípravném setkání, které se tento měsíc koná od 17 hodin, se mimo jiné dozvědí i to, jaké jsou požadavky na kmotru nebo na kmotra.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.