13. 10. 2021

Biblický večer

125. NÁVODY NA PROVOZ
Exodus 27,20–28,43
Nestačí, že bude vyhotoven „stan Nejvyššího“, ale je potřeba zajistit i provozní záležitosti. Poprvé se v Bibli setkáváme s nařízením věčného světla (při čtení i výkladu této části Písma si můžeme vzpomenout na věčné světlo u svatostánku v katolickém kostele a bude nám jasné, jak stará je tato tradice i její symbolika) i s konkrétními předpisy, týkajícími se vnějších kněžských symbolů. Díky této kapitole knihy Exodus máme docela přesné představy, jak vypadalo oblečení kněze v Jeruzalémě. Těžko si lze představit, že by takto chodil oblečený kněz na poušti, i když je tento příkaz skrze Mojžíše odevzdán ještě předtím, než začne další téměř 40leté putování Sinají. Při výkladu se dozvíme, co měl symbolizovat náprsník, co efod, proč kněží nosili turban a jaký význam měl pás.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.