17. 1. 2023

Společná modlitba růžence

V úterý slavíme svátek sv. Antonína. Od 17:00 hod se můžeme sejít ke společné modlitbě růžence, následuje mše svatá a v 18:30 proběhne setkání kostelníků

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.