30. 3. 2022

Biblický večer

140. KNĚŽÍ A OBŘADY

Není ničím výjimečným, že si při čtení starozákonních textů, v nichž je zmínka o kněžích a velekněžích, představíme současné kněze a biskupy. Nejde pouze o to, v čem jsou si tyto role podobné, ale i o to, v čem se zásadně liší. Co z toho, co se o kněžské službě píše ve Starém Zákoně, platí dodnes, a co je naopak definitivně zrušené? Mají Židé dnes kněze, když v Jeruzalémě neexistuje chrám? A pokud by se opět postavil, kdo bude vykonávat kněžské úkoly a jak by vypadaly židovské bohoslužby dnes? Budou se opět zabíjet zvířata, pálit na oltáři zápalných obětí a bude se přítomný lid kropit krví zvířat, jako tomu bylo před více než dvěma tisíci lety? Než si začneme společně vykládat texty Třetí Mojžíšovy knihy a dozvíme se, proč je důležité to číst i pro nás, kteří se neúčastníme židovských modliteb, projdeme se důležitým kultovním úvodem do této problematiky.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.