20. 12. 2018

Potěšit druhé...

Pojďte zazpívat klientům LDN Na Slupi několik vánočních koled. Drobné dárky i kopie textů budou zajištěny, stačí přijet. Více info na neradova.tereza@centrum.cz.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.