12. 1. 2024

Hledači!

Skupina Hledačů se sejde v pátek po mši svaté v 18:30 na faře.

Ostatní mají v pátek možnost užít si od 15:00-17:00 otevřený kostel, v 17:00 modlitbu růžence s knězem a v 17:30 mši svatou.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.