19. 5. 2021

Biblický večer

118. NAŘÍZENÍ A POVZBUZENÍ
Exodus 22, 17–23, 19
Začíná řada zákonů, kde převažuje apodiktický typ: jsou stručnější, bez konkretizace
do konkrétních kauz, proto se nejen jeví jako
jednoznačnější, ale v budoucnu také budou
vyžadovat podrobnější vysvětlení a aplikaci.
Nesprávný výklad totiž mohl vést nejen k pomýlení na cestě k Bohu, ale i k vážným škodám
na životě izraelského společenství. Překvapením může být hned úvodní text, kde Hospodin
vyzývá k zabíjení čarodějnic a těch, kteří praktikují pohlavní styk se zvířaty. Po procesních
normách, mezi nimiž nechybí ani nařízení
o dni odpočinku a sedmém roku, je tato část
uzavřena kultickými předpisy o každoročním
slavení svátků třikrát za rok.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.