4. 12. 2020

Udílení svátosti smíření

V čase, kdy je v kostele výstav Eucharistie (15-17), je pod křížem u oltáře možnost přijmout svátost smíření; ve zpovědní místnosti se prozatím nezpovídá!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.