16. 10. 2022

Posvícení - mše svaté v 9:00 a 10:30

Stejně jako většina lidí, i farnost má dva hlavní slavnostní dny v roce. Tím prvním je svátek, tedy den jména, které dostal po narození, po křtu anebo které si zkrátka jako dospělý vybral, a tím druhým den jeho příchodu na svět, tedy narozeniny. Farnost by měla být více než přesně ohraničeným územím, jehož pokřtění obyvatelé jsou připsáni ke konkrétnímu kostelu a knězi, jenž ho spravuje. Mělo by to být společenství lidí, propojených jednou společnou vírou (právě tuto víru si každou neděli a o významných slavnostech opakují při mši svaté), jednou společnou nadějí (ta je zaměřena do budoucna, a nejen k Bohu, ale i k sobě navzájem, že se ve chvílích těžkých a náročných mohou na sebe spolehnout) a také jednou společnou láskou (ta je, či spíše měla by být, patrná jak při příchodu do kostela, tak při odchodu z něj, kdy ze mše neprcháme, ale sdílíme se a vzájemně si povídáme a pomáháme). Svátkem je pak den jména, které bylo vybráno pro kostel, v němž farnost svou víru, naději i lásku žije (v našem případě 5. květen jako svátek sv. Gotharda), a narozeninami den, kdy byl tento kostel posvěcen a odevzdán do užívání (v Bubenči svátek sv. Lukáše, tedy 18. říjen). Letos si to vše připomeneme v neděli 16. října: upeče někdo koláčky, které pak nabídne ostatním při východu z kostela?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.