24. 3. 2020

Otevřený kostel pro regulovaný vstup

V čase 14:00-16:45 je možné navštívit kostel sv. Gotharda pro individuální modlitbu či adoraci; je však bezpodmínečně nutné respektovat pokyny službukonajících!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.