11. 12. 2022

Staročeské roráty - neděle 9:00

Třetí adventní neděli budeme na mši svaté v 9:00 zpívat staročeské roráty.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.