3. 1. 2024

Biblický večer

188. BILEÁMOVA POŽEHNÁNÍ

Numeri, kap. 23–24

Židé nazývají tuto část Bileámových prorockých výroků jako mášál, tedy mudroslovná přísloví, zatímco křesťané v nich vidí navíc také mesiášské předpovědi. Kapitoly, v nichž prorok oslavuje dosavadní dějiny Izraelitů, a naopak shazuje význam pohanských kmenů, patří k nejvýznamnějším poetickým částem celé Bible: jsou postaveny na distichu, což je dvojverší, a paralelismu, přičemž druhý verš distichu vždy vychází z toho prvního. V průběhu žehnání prorok mění své místo, odkud pronáší svou řeč, čímž se dosahuje její dynamiky a lehkosti. Ani to však zcela nezabrání tomu, aby se některé z Bileámových výroků ztrácely v jakési mlhavosti s nejistým výkladem. Scéna setkání pohanského Bileáma (a jeho oslice) s vyvoleným lidem Izraelitů je rovněž oblíbeným tématem středověkých i novodobých náboženských malířů.

Biblické hodiny probíhají po středeční mši svaté od 18:30 na faře.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.