1. 1. 2019

Matky Boží Panny Marie

Mše v 9 a 10:30 hodin. Jde o zasvěcený svátek.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.