23. 12. 2018

Čtvrtá adventní neděle

Poslední neděle letošního adventu, můžete přijít společně s ostatními farníky rozsvítit poslední svíčku na adventním věnci a vyslechnout si Boží Slovo na dnešní den (9:00 nebo 10:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.