16. 9. 2022

Otevřený kostel - mše svatá - povídání o Madeiře

Na svátek sv. Ludmily bude jako každý pátek od 15:00 otevřený kostel v 17:30 následuje pravidelná mše svatá. V 18:30 na faře zhruba hodinové promítání fotek z Madeiry a vyprávění zážitků otce Miloše (nejen) z poutě k hrobu bl. Karla Habsburského, jenž na Madeiře zemřel a je pochován v kostele Panny Marie na vrchu Monte.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.