13. 3. 2019

Biblický večer

JAKUB MÁ STRACH ZE SVÉHO BRATRA

Jakub si řekl: „Bože mého otce Abraháma a Bože mého otce Izáka… nezasloužím si všechno tvé milosrdenství… vysvoboď mě prosím z ruky mého bratra Ezaua. Bojím se…“

Když se Jakub blíží k zemi, kterou v době jeho pobytu u Lábana obsadil Ezau, dostane strach. I když mu Bůh požehnal, je si nejen vědomý svého předchozího provinění vůči svému bratrovi, ale i povinnosti mu nahradit způsobenou křivdu. Překvapivě ho nazývá svým pánem a posílá mu jako dar ohromné bohatství. Než se ale s bratrem potká tváří v tvář, zůstává osamocen na břehu potoka Jabok. Když padne noc, čeká ho zápas s neznámým… Co to vše znamená pro něho, a co pro nás?
Genesis 32

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.