2. 11. 2021

Mše na hřbitově 15:00 - den vzpomínek na zemřelé

Tradiční Dušičková mše v úterý v 15:00 na bubenečském hřbitově (stará část v pravém rohu). V úterý je den vzpomínek na zemřelé, je to příležitost navštívit hřbitov, myslet na smrt i své zemřelé, modlit se za ně a pomoct si navzájem – jde mj. o možnost získání tzv. odpustků pro ty zemřelé, kteří věčnou blaženost po smrti dočasně neprožijí.

Současný bubenečský hřbitov byl založen v roce 1888 na místě, které místní nazývali Ve Struhách, když předchozí malý hřbitov Na Skalce (jenž fungoval od roku 1802) již nedostačoval pro potřeby obyvatel. Při požehnání tohoto hřbitova byl vztyčen velký litinový kříž s pozlacenou sochou Krista, nacházející se v křížení dvou hlavních hřbitovních cest. K původnímu hřbitovu (dnes označen jako I.) byl západním směrem zřízen novější (nyní označen jako II.) a v jeho centrální části byla umístěna kopie kříže starého hřbitova. Původně byla součástí hřbitovní budovy také kaple sv. Rafaela, dnes zrušená. Proto se ke společné modlitbě mše svaté sejdeme ve východním severním rohu hřbitova, kde je pohřbeno několik kněží a také chudých lidí bez domova, o něž se starají sestry Matky Terezy.

V úterý 2. 11. ve svátek všech věrných zemřelých se můžeme připojit v 17:00 hod k modlitbě růžence. Následuje mše svatá v 17:30 hod v kostele sv. Gotharda.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.