5. 12. 2019

Svatomikulášský večer

Možná přijde i sv. Mikuláš... Dnes po 17.30.

Mše tento den jako obvykle od 6.30 - roráty při svíčkách.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.