28. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku se nalézá třetí největší zásobárna ropy, je šestým největším producentem zemního plynu, kromě toho disponuje velkými zásobami železné rudy, uranu či fosfátů.
Modleme se za spravedlivé rozdělování zisků z tohoto těžkého průmyslu, aby největší část příjmů nešla do rukou zahraničních vlastníků, ale místního obyvatelstva.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.