6. 1. 2023

Slavnost Zjevení Páně - Výstav Eucharistie - Žehnání vody, křídy a kadidla

15:00-17:00 otevřený kostel + 17:00 výstav Eucharistie + 17:30 žehnání vody, křídy a kadidla
Jedná se o tříkrálové požehnání – podle starobylé tradice totiž přinesli Ježíšovi do Betléma mudrci z Východu tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. A domů do svých vlastí si nesli poznání Boha, jenž svou Láskou zachraňuje nejen židovský lid, ale kohokoli, kdo upřímně Boha hledá a bude otevřený pro to, co mu bude chtít zjevit. Tyto královské dary zastupuje právě kadidlo, protože jeho dým po zapálení stoupá nahoru a mnohá náboženství v tom vonném dýmu spatřovala modlitbu lidí, stoupající do nebes k Bohu. Křída je typicky západokřesťanským zvykem, protože o tomto svátku se konala a někde stále konají žehnání příbytků. Touto požehnanou křídou si mohou lidé nadepsat veřeje svých dveří symbolickým rokem a počátečními písmeny jmen tří mudrců. A voda je zase východokřesťanským symbolem tohoto svátku, protože v Orientu je tato slavnost propojena i s připomínkou Ježíšova křtu v Jordáně.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.