3. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Každý kněz pro sloužení bohoslužby, ale i každá charitativní organizace pro jakoukoli pomoc musí získat povolení od alžírských úřadů, jinak jim hrozí vězení a velké finanční pokuty.
Modleme se za nalezení způsobu, jak i v těchto podmínkách naplňovat evangelium o nezištné pomoci těm, kteří ji potřebují, ale státní orgány je buď neregistrují vůbec nebo je ignorují.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.