26. 2. 2020

Popeleční středa

Začíná čtyřicet dnů odříkání, modliteb a konání dobrých skutků. Vědomě se v tento den skláníme před knězem, jenž nám sype na hlavu či čelo popel jako symbol pokání: Nikoli jiní, to my jsme, Pane, zhřešili a my tě prosíme o odpuštění. Na znamení pokory a pokání se na Popeleční středu zříkáme jídla úplně (anebo děti do 14 let a senioři nad 60 aspoň veškerého masa) a tím si chceme více uvědomit, co pro nás znamenala Ježíšova oběť. V kostele sv. Gotharda bude umístěna jako každý rok kasička „Postní almužna“, kde se shromažďují konkrétně ušetřené peníze – tyto pak předáme mnichům z Nového Dvora, které chceme poprosit o modlitbu za naši farnost.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.